فروشگاه عینک آفتابی استاندارد | انواع عینک آفتابی مردانه خرید عینک آفتابی با تخفیف تابستانه و سه اشانتیون رایگان کیف عینک آفتابی,دستمال عینک آفتابی,کیسه ضد خش عینک آفتابی.عینک‌آفتابی استاندارد باید UV۴۰۰ داشته باشد و در افرادی که چشم‌های ضعیفی ندارند باید نور بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از چشم آنها عبور کند.هر چه عینک‌آفتابی تیره‌تر باشد نور کمتری از چشم عبور خواهد کرد.عینک آفتابی استاندارد باید از زیر ابروها تا نزدیک گونه‌ها را پوشش دهد http://tatishop.ir 2019-04-18T22:19:47+01:00 text/html 2019-03-10T18:54:27+01:00 tatishop.ir فانی بافت عکس انواع عینک آفتابی http://tatishop.ir/post/82 عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی عکس انواع عینک آفتابی<br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315915018/594410febadb7_aks_viva_sunglasses_new_model_2289_model_black_glass.jpg" alt="عینک آفتابی جدید " height="589" hspace="0" vspace="0" width="589" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315915034/sh60075665_1217341404.jpg" alt="خرید عینک آفتابی طرح ویدا اصل " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915134/sh60075665_1217386896.jpg" alt="فروش عینک ویدا ژرمن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915176/sh60075666_1218032190.jpg" alt="قیمت عینک آفتابی طرح ویدا ژرمن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915192/sh60075666_1218074673.jpg" alt="عینک ویدا" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315915226/sh60083889_1650082384.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915318/sh60083889_1650126156.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> <br><br><p></p> <br> <div class="post-body"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://tatishop.mihanblog.com//post/75&amp;title=%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86"> <img alt="داغ کن - کلوب دات کام" src="http://cloob.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/icon/100c.gif" style="border: none; padding: 0px"></a><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099684/13960503091745_bfaf72fc_2d07_4c6c_9fe2_50cf544af454.jpg" alt="عینک آفتابی " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099700/13960503091745_f385ee5f_e350_43f9_86d9_fb872b565e85.jpg" alt="عینک آفتابی طرح swarovski " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8314099734/13960503091759_a588be1e_83ce_4c8f_8649_7c9601070674.jpg" alt="عینک آفتابی طرح swarovski مارک گرانجو " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099768/13960503091759_b49ed221_fbd3_4e67_a844_632fd1dd2c30.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099792/13960503091759_ba960a2b_724f_447d_ba7b_2a1db9de185e.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div> <br><br> </div><div class="post"> <br> <div class="post-body"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://tatishop.mihanblog.com//post/74&amp;title=%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20swarovski%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88"> <img alt="داغ کن - کلوب دات کام" src="http://cloob.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/icon/100c.gif" style="border: none; padding: 0px"></a><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966292/2693_1492447135.jpg" alt="عینک دیزل مردانه اصل " height="437" hspace="0" vspace="0" width="653" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966318/2693_1492447523.jpg" alt="" height="407" hspace="0" vspace="0" width="649" align="bottom" border="0"><br><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div><br><div align="right"> <p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966368/2693_1492446145.jpg" alt="" height="352" hspace="0" vspace="0" width="653" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966384/2693_1492451201.jpg" alt="" height="377" hspace="0" vspace="0" width="652" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966426/2693_1492452132.jpg" alt="" height="420" hspace="0" vspace="0" width="644" align="bottom" border="0"></p> </div><br> <br><br> </div></div><div class="post"> <br> <div class="comment clearfix"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://tatishop.mihanblog.com//post/72&amp;title=%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84"> <img alt="داغ کن - کلوب دات کام" src="http://cloob.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/icon/100c.gif" style="border: none; padding: 0px"> </a> <div class="PostCom"><a style="float: right;" target="_self" class="comment-link">نظرات(-)</a>&nbsp; <div style="float: right;margin-right: 15px;margin-top:-3px;"></div> </div> </div> </div> <div class="post"><br><div class="post-body"><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8300109926/12534506_589763074506329_1473978741_n.jpg" alt="" height="608" hspace="0" vspace="0" width="608" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300109976/1799765_1573800772936635_801638353_n.jpg" alt="" height="628" hspace="0" vspace="0" width="628" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300109992/sahebzaman_store_20501_4375816_2.jpg" alt="" height="308" hspace="0" vspace="0" width="630" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300110000/sahebzaman_store_20501_4375816_1.jpg" alt="" height="445" hspace="0" vspace="0" width="659" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300110018/sahebzaman_store_20501_4375816_3.jpg" alt="" height="616" hspace="0" vspace="0" width="669" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300110034/sahebzaman_store_20501_4375816_4.jpg" alt="" height="477" hspace="0" vspace="0" width="663" align="bottom" border="0"><br></div> <br><br><p></p> </div> <br> <div class="post-body"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://tatishop.mihanblog.com//post/71&amp;title=%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%AA"> <img alt="داغ کن - کلوب دات کام" src="http://cloob.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/icon/100c.gif" style="border: none; padding: 0px"></a><font size="2"><span style="font-size: small;"><br></span></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300108026/PORSCHE_DESIGN_6.jpg" alt="عینک مردانه پورشه جدید" height="439" hspace="0" vspace="0" width="682" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300108068/0003790_.jpg" alt="سفارش اینترنتی عینک پورشه اصل" height="361" hspace="0" vspace="0" width="668" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300108092/0003789_.jpg" alt="" height="392" hspace="0" vspace="0" width="656" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300108134/0003791_.jpg" alt="" height="457" hspace="0" vspace="0" width="664" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300108168/0003793_.jpg" alt="" height="326" hspace="0" vspace="0" width="657" align="bottom" border="0"><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font><br><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div><font size="2"> </font> <br><br> </div></div><div class="post"> <br> <div class="comment clearfix"> <a style="float:left;margin-left:15px;" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://tatishop.mihanblog.com//post/70&amp;title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86"> <img alt="داغ کن - کلوب دات کام" src="http://cloob.comhttp://mihanblog.com/public/public/images/icon/100c.gif" style="border: none; padding: 0px"></a><br></div></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8293278126/porche5.jpg" alt="" height="328" hspace="0" vspace="0" width="680" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293278142/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_Porsche.jpg" alt="" height="669" hspace="0" vspace="0" width="669" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293278392/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_porsche_design.jpg" alt="" height="497" hspace="0" vspace="0" width="685" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293276542/1505366115.jpg" alt="" height="524" hspace="0" vspace="0" width="684" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293276576/porche3.jpg" alt="" height="335" hspace="0" vspace="0" width="690" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293276584/porche4.jpg" alt="" height="336" hspace="0" vspace="0" width="690" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293277126/1487766352.jpg" alt="" height="667" hspace="0" vspace="0" width="685" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293276618/1496561349.jpg" alt="" height="535" hspace="0" vspace="0" width="690" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293276642/1480388049.jpg" alt="" height="426" hspace="0" vspace="0" width="687" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293277092/2698_1492519364.jpg" alt="" height="636" hspace="0" vspace="0" width="686" align="bottom" border="0"> text/html 2018-08-09T16:34:33+01:00 tatishop.ir فانی بافت سفارش پستی عینک آفتابی مردانه تام فورد فلت http://tatishop.ir/post/81 <font size="2">برای سفارش پستی عینک آفتابی مردانه تام فورد فلت از فروشگاه تاتی شاپ بر روی سبد خرید پستی کلیک نمایید.اگر در خرید عینک بیشتر وسواس بر روی جنس و کیفیت آن دارید اگر میخواهید فریم های آن اصل و مقاوم و دارای شیشه های استاندارد باشد بهترین گزینه برای شما عینک جدید و تازه ارائه شده ی تام فورد می باشد که با طراحی منحصر به فردش مانع از آسیب رساندن تشعشعات مضر خورشید به چشمانتان می شود.<br><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334027868/254_9602071493316405.jpg" alt="عینک آفتابی مردانه تام فورد" height="287" hspace="0" vspace="0" width="536" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2"><b>مشخصات کلی :</b></font><br><font size="2">اطلاعات کلی: عینک آفتابی تام فورد Tom Ford زنانه مدل فلت</font><br><font size="2">رنگ بدنه : مشکی و قهوه ایی</font><br><font size="2">مشخصات بدنه: دارای بدنه فلزی و کاچویی بسیار مقاوم و ضد زنگ</font><br><font size="2">دارای گارانتی پس از تحویل</font><br><font size="2">مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400</font><br></div><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8334027876/254_9602071493315269.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8334027884/254_9602071493314184.jpg" alt="سفارش عینک آفتابی مردانه تام فورد" height="364" hspace="0" vspace="0" width="547" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8334027892/254_9602071493311267.jpg" alt="عینک مردانه تام فورد" height="329" hspace="0" vspace="0" width="549" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><ul><li><font size="2">قیمت:28500 تومان</font><br></li></ul></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/819/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p><br></div> text/html 2018-06-19T18:08:45+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک مردانه جگوار Jaguar http://tatishop.ir/post/80 <font size="2">عینک مردانه جگوار 37340 Jaguar مستطیل شکل به همراه قاب فلزی تیتانیوم ضد زنگ و لنز پلاستیک ضد خش.برند و لوگوی نام آشنا و مشهور جگوار بر روی لنز عینک و بر روی دسته هایی این عینک آفتابی مردانه حک شده است فریمی سبک و راحت باعث شده تا ساعتها بودن عینک بر روی صورت نیز احساس خستگی نکنید.</font><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329623418/Jaguar_37340_855.jpg" alt="عینک آفتابی مردانه جگوار" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><br><div class="post-content"> <p><font size="2">مشخصات :<br> کد رنگ : ۸۵۵<br> شکل : مستطیل<br> مواد قاب : فلز<br> مواد لنز : پلاستیک<br> وزن عینک : ۳۲ گرم</font></p> </div><br> text/html 2018-01-04T09:03:56+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی طرح ویدا ژرمن http://tatishop.ir/post/75 <font size="2">عینک آفتابی طرح ویدا ژرمن با فریم طلایی و لنز هایی رنگی بسیار جذاب و زیبا </font><font size="2">که شیشه مشکی و قهوه ایی و آبی و رز گلد داشته به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف مخصوصا بازیگران سینما و خوانندگان به دست بیاورد.<br><br></font><br><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></font><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :25000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1200/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div> </div><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315915018/594410febadb7_aks_viva_sunglasses_new_model_2289_model_black_glass.jpg" alt="عینک آفتابی جدید " height="589" hspace="0" vspace="0" width="589" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315915034/sh60075665_1217341404.jpg" alt="خرید عینک آفتابی طرح ویدا اصل " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915134/sh60075665_1217386896.jpg" alt="فروش عینک ویدا ژرمن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>طرح ویوا<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915176/sh60075666_1218032190.jpg" alt="قیمت عینک آفتابی طرح ویدا ژرمن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915192/sh60075666_1218074673.jpg" alt="عینک ویدا" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315915226/sh60083889_1650082384.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315915318/sh60083889_1650126156.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2017-12-12T14:45:11+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی طرح swarovski مارک گرانجو http://tatishop.ir/post/74 <font size="2">عینک آفتابی طرح swarovski مارک گرانجو در فروشگاه تاتی شاپ.جنس لنز این عینک ضد خش و دارای یو وی 400 میباشد و بدنه و فریم عینک از کاچو بسیار مرغوب و مقاوم و محکم و بسیار سبک میباشد</font><br><div align="center"><div align="center"><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>طرح سواروسکی swarovski مارک گرانجو <br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul><p><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></font></font></p><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :24500 تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1201/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div> </div></div></div></div><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099684/13960503091745_bfaf72fc_2d07_4c6c_9fe2_50cf544af454.jpg" alt="عینک آفتابی " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099700/13960503091745_f385ee5f_e350_43f9_86d9_fb872b565e85.jpg" alt="عینک آفتابی طرح swarovski " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8314099734/13960503091759_a588be1e_83ce_4c8f_8649_7c9601070674.jpg" alt="عینک آفتابی طرح swarovski مارک گرانجو " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099768/13960503091759_b49ed221_fbd3_4e67_a844_632fd1dd2c30.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8314099792/13960503091759_ba960a2b_724f_447d_ba7b_2a1db9de185e.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-09-20T11:40:31+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک دیزل مردانه اصل http://tatishop.ir/post/72 <font size="2">عینک دیزل مردانه اصل&nbsp; طرح 3 لاین تلفیق شده از کاچو و فلز.<span style="font-size: small;">لنز این عینک از نوع UV 400 ضد خش با رنگ ثابت میباشد.و البته&nbsp; به دلیل طراحی خاص آن و داشتن دسته هایی با حک بودن لوگوی دیزل آن بشدت مورد استقبال خانمهایی اهل مد و فشن و آقایان&nbsp; قرار گرفته است <br></span></font><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :28500تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/addcart.php?action=add&amp;id=1090" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div> </div><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966292/2693_1492447135.jpg" alt="عینک دیزل مردانه اصل " height="437" hspace="0" vspace="0" width="653" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><br><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966318/2693_1492447523.jpg" alt="" height="407" hspace="0" vspace="0" width="649" align="bottom" border="0"><br><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div><br><div align="right"> <ul><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>دیزل مردانه<br></span></li><li style="color: #003366;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی و قهوه ای ( Black )<br></span></span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی و کاچویی بسیار مقاوم و ضد زنگ در رنگ مشکی و طلایی<br></span></span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">شیشه ای<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 <br></span></span></span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> پرفروش ترین مدل از مدل خای کمپانی معروف </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">DISEL که تقر<span id="dtx-highlighting-item">یبا </span>همه<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>آن آشنا هستند این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>آفتابی دارای بدنه ای فلزی و کاچویی و لنز استاندارد<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد شیشه این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید .</span></span></span></li></ul><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966368/2693_1492446145.jpg" alt="" height="352" hspace="0" vspace="0" width="653" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966384/2693_1492451201.jpg" alt="" height="377" hspace="0" vspace="0" width="652" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8306966426/2693_1492452132.jpg" alt="" height="420" hspace="0" vspace="0" width="644" align="bottom" border="0"></p> </div><br> text/html 2017-07-10T07:07:20+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک لاگوست کت http://tatishop.ir/post/71 <font size="2">عینک لاگوست طرح کت را از فروشگاه اینترنتی تاتی شاپ بخواهید.<span style="font-size: small;">طرح این عینک آفتابی متناسب با سلیقه های خاص آقایان و خانم ها میباشد.شیشه های این عینك دارای یو وی ۴۰۰ بوده و چشمان شما را در برابر اشعه مضر آفتاب محافظت می كند در نتیجه علاوه بر زیبایی ، محافظت از چشم هارا در مقابل نور خورشید به خوبی انجام میدهد. شما میتوانید عینك آفتابی لاگوست کت را به صورت كاملا تضمینی از فروشگاه اینترنتیی ما خریداری كرده وهزینه ان راپس ازدریافت كالا پرداخت كنید.<br></span></font><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :28500تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/991/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div> </div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8300109926/12534506_589763074506329_1473978741_n.jpg" alt="" height="608" hspace="0" vspace="0" width="608" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300109976/1799765_1573800772936635_801638353_n.jpg" alt="" height="628" hspace="0" vspace="0" width="628" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0099cc;">عینک آفتابی لاگوست<br><br>Lacoste </span><br><br><span style="color: #009999;">دارای استانداردهای UV 400</span><span style="color: #009999;"><br><br>طراحی زیبا و متفاوت</span><br><br><span style="color: #660099;">قابل استفاده برای آقایان و&nbsp; بانوان<br><br>طراحی و به کار گیری لوگوی Lacoste در دسته ی عینک</span></strong></p><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300109992/sahebzaman_store_20501_4375816_2.jpg" alt="" height="308" hspace="0" vspace="0" width="630" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300110000/sahebzaman_store_20501_4375816_1.jpg" alt="" height="445" hspace="0" vspace="0" width="659" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300110018/sahebzaman_store_20501_4375816_3.jpg" alt="" height="616" hspace="0" vspace="0" width="669" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300110034/sahebzaman_store_20501_4375816_4.jpg" alt="" height="477" hspace="0" vspace="0" width="663" align="bottom" border="0"><br></div> text/html 2017-07-10T06:43:50+01:00 tatishop.ir فانی بافت قیمت عینک آفتابی مردانه جدید مارک پورشه دیزاین http://tatishop.ir/post/70 <font size="2">قیمت عینک آفتابی مردانه جدید مارک پورشه دیزاین فقط 32000 هزار تومان به همراه لوازم جانبی.عینکی جدید از تلفیق کاچو و دسته ایی فلزی بسیار شیک و زیبا.<span style="font-size: small;"><strong><span id="dtx-highlighting-item">خرید </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>آفتابی<span id="dtx-highlighting-item"> </span>پورشه دیزاین </strong>درجه یک<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم طلایی و مشکی&nbsp; از سری مدل های پرفروش کمپانی پورشه که به تمام چهره ها می نشیند فقط کافیست این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>زی<span id="dtx-highlighting-item">با </span>را یک<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>ر امتحان نمایید<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>دسته<span id="dtx-highlighting-item"> فلزی</span><span id="dtx-highlighting-item"> </span>پورشه دارای شیشه ضد خش<span id="dtx-highlighting-item"> با </span><span style="color: #ff0000;"><strong>یو وی 400</strong></span> می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد که چشمان شما را در برابر اشعه های مضر آفتاب محافظت می نماید.<br></span></font><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :32000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1047/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div> </div><font size="2"><span style="font-size: small;"><br></span></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8300108026/PORSCHE_DESIGN_6.jpg" alt="عینک مردانه پورشه جدید" height="439" hspace="0" vspace="0" width="682" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300108068/0003790_.jpg" alt="سفارش اینترنتی عینک پورشه اصل" height="361" hspace="0" vspace="0" width="668" align="bottom" border="0"><br><p align="right"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span id="dtx-highlighting-item">ریبن</span><span id="dtx-highlighting-item"> با </span>فریم مشکی :</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div align="right"><ul><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span><span id="dtx-highlighting-item">عینک پورشه دیزاین<br></span><br></span></li><li style="color: #003366;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی و طلایی ( Black )<br></span></span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی و کاچویی بسیار مقاوم و ضد زنگ در رنگ مشکی و طلایی<br></span></span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">شیشه ای<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 <br></span></span></span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> پرفروش ترین مدل از مدل خای کمپانی معروف </span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><font size="2">porsche design </font>که تقر<span id="dtx-highlighting-item">یبا </span>همه<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>آن آشنا هستند این مدل از<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>آفتابی های<span id="dtx-highlighting-item"> </span>پورشه دارای بدنه ای فلزی و کاچویی و لنز استاندارد<span id="dtx-highlighting-item"> با </span>یو وی 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد شیشه این<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span>چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید .</span></span></span></li></ul></div><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8300108092/0003789_.jpg" alt="" height="392" hspace="0" vspace="0" width="656" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300108134/0003791_.jpg" alt="" height="457" hspace="0" vspace="0" width="664" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8300108168/0003793_.jpg" alt="" height="326" hspace="0" vspace="0" width="657" align="bottom" border="0"><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font><br><font size="2"><span style="font-size: small;"></span></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-04-27T08:07:08+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک پورشه دیزاین اصل porsche design http://tatishop.ir/post/68 <font size="2"> عینک پورشه دیزاین اصل porsche design به همراه تمام لوازم جانبی مکمل زیبایی شماست.پورشه عینکی آفتابی قابل استفاده خانمهایی امروزی و آقایان شیک پوش.نمای ظاهری این عینک فلت بوده و قابلیت ست با هر نوع چهره و صورتی را دارد و دارایی لنز هایی استاندارد بوده که نه تنها از چشمان شما در مقابل اشعه مضر خورشید محافظت مینمایید بلکه سیمایی زیبا از شما به نمایش خواهد گذاشت</font><br><br><div align="center"><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی پورشه:28500 تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/978/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></p> </div> </div></div><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293278126/porche5.jpg" alt="" height="328" hspace="0" vspace="0" width="680" align="bottom" border="0"><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>پورشه دیزاین<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی <br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293278142/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_Porsche.jpg" alt="" height="669" hspace="0" vspace="0" width="669" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293278392/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_porsche_design.jpg" alt="" height="497" hspace="0" vspace="0" width="685" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293276542/1505366115.jpg" alt="" height="524" hspace="0" vspace="0" width="684" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293276576/porche3.jpg" alt="" height="335" hspace="0" vspace="0" width="690" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293276584/porche4.jpg" alt="" height="336" hspace="0" vspace="0" width="690" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293277126/1487766352.jpg" alt="" height="667" hspace="0" vspace="0" width="685" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293276618/1496561349.jpg" alt="" height="535" hspace="0" vspace="0" width="690" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293276642/1480388049.jpg" alt="" height="426" hspace="0" vspace="0" width="687" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293277092/2698_1492519364.jpg" alt="" height="636" hspace="0" vspace="0" width="686" align="bottom" border="0"><br><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی پورشه:28500 تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/978/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></p> </div> </div></div> text/html 2017-04-10T07:11:36+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی مردانه مارک دار http://tatishop.ir/post/67 <font size="2">انواع جدید عینک آفتابی مردانه مارک دار را فقط از فروشگاه عینک آفتابی استاندارد تاتی شاپ بخواهید.امروزه استفاده از عینک آفتابی هایی مارک دار در بین جوانان و دیگر اقشار مردم بشدت مورد استقبال قرار گرفته است.مسلما شناخت برند های برتر عینک آفتابی کمک بسزایی به انتخاب و خرید صحیح عینک آفتابی کمک میکند<br><br></font><p> <font size="2"> عینک آفتابی&nbsp; LOUIS VUITTON MILLIONAIRE با فریم فلت کاچویی و تخت بسیار شکیل و جذاب ساخته شده از بهترین مواد و کاملا مستحکم با دسته هایی فلزی طلایی براق و بسیار سبک و داشتن لنز هایی استاندارد و تایید شده پزشکی از یک طرف چهره ایی زیبا از شما به نمایش خواهد گذاشت و از طرف دیگر بخوبی از چشمان شما در مقابل اشعه مضر خورشید محافظت خواهد نمود.<br><br></font><br></p><p style="text-align: center;">قیمت با تخفیف فقط به مدت یک ماه :&nbsp; 28500 تومان<br></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/971/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a><br><br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291659476/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_louis_vutton.jpg" alt="" height="429" hspace="0" vspace="0" width="682" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291659492/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%84.jpg" alt="" height="426" hspace="0" vspace="0" width="674" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و قهوه ای و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد <br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><p style="text-align: center;" align="right"><a href="http://www.iranarena.biz/cart/add/310/" target="_blank" title=""><br></a></p><p style="text-align: center;" align="right"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش +هدیه(دستبند مغناطیسی پاور بالانس) هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291659518/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.jpg" alt="" height="429" hspace="0" vspace="0" width="677" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2">حک بودن لوگوی معتبر و سرشناس LOUIS VUITTON بر روی دسته هایی عینک و حک بودن LV بر روی لنز و شیشه هایی این عینک آفتابی مردانه و زنانه باعث شده است تا بشدت در مدت زمان اندکی مورد استقبال هنرمندان و هنرپیشگان معروف سینما قار بگیرد.</font><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291659542/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86.jpg" alt="" height="437" hspace="0" vspace="0" width="682" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291659568/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="" height="441" hspace="0" vspace="0" width="682" align="bottom" border="0"><br><br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>--------------------------------------<br>---------<br><br><div align="justify"><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#FF0000"><b><span>عینک آفتابی</span> <span>کاررا</span> </b></font><span class=""><font color="#FF0000"><b>Carrera </b></font>شکل </span><span>این فریم</span> <span>فوق العاده</span> <span class="">سرد است که</span> <span class="">از ویژگی های </span><span class="">داشتن دو پل بر روی قسمت مرکزی فریم و لنز قهوه ای</span> و مشکی <span class="">سایه دار</span> <span>جدا</span> <span>با آرم</span> <span class="">براق</span> <span>کاررا</span><span>.عینک طرح مارک مذل 16 زیبایی را به سیمایی شما خواهد بخشید.فریم سبک با طراحی بسیار زیبا و بدنه استیل ضد زنگ مقاوم درجه یک که بصورت های کپی میباشد به همراه لنز استاندارد که مانع از ورود اشعه مضر خورشید میشود از مزایایی این عینک میباشد</span></span><br><br></font> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی کررا:43000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/974/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></p> </div> </div></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291661600/Gy_936x750.jpg" alt="" height="534" hspace="0" vspace="0" width="669" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291662392/image3xxl.jpg" alt="" height="859" hspace="0" vspace="0" width="675" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291661634/carrera1886_s010_1.jpg" alt="" height="396" hspace="0" vspace="0" width="676" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291662618/carrera_gold_aviator_sunglasses_gold_product_1_3573758_976231289_large_flex.jpeg" alt="" height="709" hspace="0" vspace="0" width="568" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291661726/JR_936x750.jpg" alt="" height="534" hspace="0" vspace="0" width="667" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291662426/Brad_Pitt_Carrera_Gipsy_Sunglasses.jpg" alt="" height="582" hspace="0" vspace="0" width="582" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291661742/carrera_16_j5g.jpg" alt="" height="336" hspace="0" vspace="0" width="662" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291662592/CA_CARRERA_16_J5GDB_4.jpg" alt="" height="349" hspace="0" vspace="0" width="654" align="bottom" border="0"><br><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی کررا:43000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/974/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></p> </div> </div>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>--------------------------------------<br><div align="justify"><font size="2">عینک آفتابی فراری ferrari برای اولین بار در ایران در فروشگاه بیا TO عینک.حک بودن لوگوی معتبر و سرشناس ferrari بر روی دسته هایی عینک و حک بودن ferrari بر روی لنز و شیشه هایی این عینک آفتابی مردانه و زنانه باعث شده است تا بشدت در مدت زمان اندکی مورد استقبال هنرمندان و هنرپیشگان معروف سینما قار بگیرد.<br><br></font><br><p style="text-align: center;">قیمت با تخفیف فقط به مدت یک ماه :&nbsp; 23500تومان<br></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/972/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a></div><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291662868/ark77_20501_3580644_1.jpg" alt="" height="308" hspace="0" vspace="0" width="661" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291662900/ark77_20501_3580644_2.jpg" alt="" height="335" hspace="0" vspace="0" width="664" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8291662934/ark77_20501_3580644_3.jpg" alt="" height="394" hspace="0" vspace="0" width="654" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8291662942/Ferrari_100_3.jpg" alt="" height="584" hspace="0" vspace="0" width="681" align="bottom" border="0"><br></div> text/html 2017-02-11T08:12:31+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی 4 فصل طرح دیور http://tatishop.ir/post/66 <font size="2">اینبار DIOR داغترین مدل هایی عینک آفتابی را وارد بازار نموده است که بشدت مورد استقبال مشاهیر و بازگرالن معروف سینما و دیگر افراد سرشناس قرار گرفته است.عینک نیو کلاسیک طرح دیور محصول لوکس طراحان مذ و فشن میباشد.صفحه تخت و شیشه هایی رنگی دارایی UV400 و فریمی ساخته شده از مواد فلزی درجه یک سیمایی جذاب از شما بر جا خواهد گذاشت.<br><br></font><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8285938342/photo_2017_02_07_12_00_59.jpg" alt="" height="792" hspace="0" vspace="0" width="643" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8285938350/photo_2017_02_07_12_01_19.jpg" alt="" height="646" hspace="0" vspace="0" width="646" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8285938384/photo_2017_02_07_12_01_34.jpg" alt="" height="642" hspace="0" vspace="0" width="642" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8285938392/photo_2017_02_07_12_01_54.jpg" alt="" height="627" hspace="0" vspace="0" width="627" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;">قیمت با تخفیف فقط به مدت یک ماه :&nbsp; 32000تومان</p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/959/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buyhours/buy2.gif" alt="خرید" height="60" width="250"></a> </div> text/html 2017-01-14T07:50:39+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی hi class http://tatishop.ir/post/65 <font size="2">عینکی که در تصویر مشاهده میکنید به تازگی توسط مجرب ترین کارشناسان مد و فشن طراحی و تولید شده است.که بشدت مورد استقبال خانمهایی مشکل پسند واقع شده است و توانسته است رکورد خوبی در فروش در امریکا و اروپا بدست آورد.</font><br><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>نیو<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8282362492/14488274_331530707232302_4720565724303589376_n.jpg" alt="" height="878" hspace="0" vspace="0" width="680" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8282362500/14693948_1789934534610139_2042459298042216448_n.jpg" alt="" height="509" hspace="0" vspace="0" width="676" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282362526/photo_2017_01_03_11_15_05.jpg" alt="" height="676" hspace="0" vspace="0" width="676" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8282362534/15276656_1796206503986647_2577180909623050240_n.jpg" alt="" height="492" hspace="0" vspace="0" width="672" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8282362576/15624710_1229511030476379_1393258112030343168_n.jpg" alt="" height="673" hspace="0" vspace="0" width="673" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8282362592/photo_2017_01_03_11_15_01.jpg" alt="" height="674" hspace="0" vspace="0" width="674" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8282362600/photo_2017_01_03_11_15_24.jpg" alt="" height="649" hspace="0" vspace="0" width="649" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282362634/photo_2017_01_03_11_15_21.jpg" alt="" height="612" hspace="0" vspace="0" width="612" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8282362668/photo_2017_01_03_11_15_31.jpg" alt="" height="502" hspace="0" vspace="0" width="617" align="bottom" border="0"><br><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :24500 تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/1175/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></p> </div> </div><br></div> text/html 2016-12-11T15:42:43+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک دیور کلاسیک فریم کاچویی جدید http://tatishop.ir/post/62 <div align="justify"><font size="2">عینک دیور کلاسیک متشکل از فریمی با بدنه کاچویی و دسته ایی فلزی طلایی که لوگوی معروف DIOR بر روی دسته و شیشه هایی این عینک کلاسیک حک شده است.عینکی با کلاس و زنانه که بشذت مورد استقبال اهالی مد و فشن قرار گرفته شده است.جنس لنز این عینک آفتابی ضد خش و از استاندارد هایی پزشکی برخورد دار است<br></font><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>Dior <br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div></div><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8278125200/01.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278125226/02.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278125250/06.jpg" alt="" height="586" hspace="0" vspace="0" width="469" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278125268/03.jpg" alt="" height="340" hspace="0" vspace="0" width="679" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278125292/05.jpg" alt="" height="434" hspace="0" vspace="0" width="652" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278125350/04.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><font size="2">قیمت:26500 تومان</font><br><font size="2"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/928/" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8147924468/buy2.gif" alt="سبد خرید عینک آفتابی مردانه ریبن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></font></div><br></div> text/html 2016-11-11T05:05:55+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی RAY BAN ایتالیامدل 3404 http://tatishop.ir/post/61 <font size="2">عینک آفتابی RAY BAN&nbsp; ایتالیامدل 3404 با شیشه هایی استنادارد و دارایی uv 400 و تایید شده از نظر پزشکی.فریمی کاملا شکیل و دسته هایی که مارک و لوگوی ریبن بر روی آن نقش بسته است.عینک ریبن 3025 دارایی شیشه ضد خش با کیفیتی عالی میباشد که فریم این عینک بسیار محکم و سبک میباشد و بر روی شیشه عینک لوگوی ریبن همانطور که در تصویر مشاهده میکنید وجود دارد بر روی دسته این عینک مارک ریبن دقیقا حک شده است و این عینک بصورت کلی دارایی طراحی بسیار زیبا میباشد</font><br><br><font size="2">عینک ریبن با کیفیت بالا به همراه کیف و اسپری تمیز کننده و دستمال و کیسه ضد خش ارسال میشود.مطمین باشید از خرید این عینک پشیمان نخواهید شد</font><br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8274219592/001.jpg" alt="عینک ریبن مردانه اصل مدل 3404" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><br></font><div align="right"><font size="2"><b>مشخصات کلی :</b></font><br><font size="2">اطلاعات کلی: عینک مدل 3404ray ban</font><br><font size="2">رنگ بدنه :&nbsp; مشکی</font><br></div><div align="right"><font size="2">مشخصات بدنه: دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ<br></font></div><div align="right"><font size="2">دارای گارانتی پس از تحویل</font><br><font size="2">مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400</font><br><font size="2">توضیحات بیشتر: عینک خلبانی ray ban شیشه سبز دارای استاندارد با یووی ۴۰۰ برای داشتن چشم هایی سالم و ظاهری شیک و با کلاس</font></div><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274219618/002.jpg" alt="خرید اینترنتی عینک ریبن اصل مردانه" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274219634/003.jpg" alt="ریبن 3404" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><br><br><font size="2"><br></font></font><font size="2"><br></font><font size="2"><font color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans">خرید عینک آفتابی مردانه ریبن اصل با گارانتی و ضمانت<br><font color="#999900">در صوت اصل نبودن امکان برگشت و دریافت وجه را دارید</font><br><font color="#FF6600">قیمت ریبن دودی مردانه اورجینال 48500 تومان</font><br></font></b></font></font><font size="2"><br><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/811/" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8147924468/buy2.gif" alt="سبد خرید عینک آفتابی مردانه ریبن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a></font><br></div> text/html 2016-10-29T16:46:20+01:00 tatishop.ir فانی بافت انواع عینک آفتابی http://tatishop.ir/post/57 <div align="justify"><font size="2">شاید برای خرید عینک آفتابی مردانه و زنانه استاندارد بارها و بارها عزم خود را جذب کرده اید لیکن به دلیل وجود برند هایی مختلف و همچنین سلایق مختلف تا آستانه خرید عینک آفتابی رفته باشید ولی با شک و تردید مواجهه شده اید و از این امر منصرف شده اید ما به شما در زیر چند نمونه از بهترین و معروفترین مدل هایی عینک دودی را معرفی مینماییم که مورد استفاده بازیگر و اشخاص سر شناس میباشد.<br><br></font><div align="right"><font size="2"><font color="#FF6666"><b>عینک آفتابی مارک جاکوبز marc jacobs </b></font>دارایی لنز هایی کاملا استاندارد و از نظر پزشکی تایید شده میباشد.فریم و قاب این عینک آفتابی به نحوی طراحی شده است که با هر نوع چهره و تییی سازگاری دارد عینک مارک جاکوبز بهترین هدیه به دوست و یا همسر تان پس فرصت را از دست ندهید <br></font><br><font size="2"><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**<br></b></font></font><br><font size="2"><font color="#006600"><b><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید<br></b></font></font></b></font></font><div align="center"><font color="#333399" size="2"><b>سود کمتر=مشتری بیشتر</b></font></div><font size="2"><font color="#006600"><b><br></b></font></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272686542/marcjacoobs1.jpg" alt="جاکوبز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8272686568/marcjacoobs2.jpg" alt="عینک جاکوبز اصل" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><p align="right"><font color="#000099"><b><font size="2"><strong>عینک آفتابی </strong></font><font size="2">مارک جاکوبز marc jacobs </font><font size="2"><strong></strong></font></b></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قهوه ای و مشکی <br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272686584/marcjacoobs3.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272686592/marcjacoobs4.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br><br><br><br><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت :26000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/812/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a> </p> </div><br><p align="center">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center">------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center">---------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="justify"><font size="2"><b><font color="#FF0000">عینک آفتابی DIESEL مدل DL 0120 </font></b>اگر همه جا را سر زدید و به دنبال عینک تک میگردید ما عینک دیزل مدل <b><font color="#FF0000">DL 0120 </font></b>را به شما پیشنهاد میکنیم عینکی که در کمتر جایی و به کمتر صورتی خواهید دید با طراحی منحصر به فرد که شما را در میان دوستانتان متمایز خواهد کرد وجود مارک معروف و سرشناس دیزل که روی دسته فریم این عینک حک شده زیبایی خاصی به آن بخشید و از طرفی به دلیل تخت و فلت بودن&nbsp; باعث شده که هم به صورت کشیده و&nbsp; هم گرد ست شود برای اطلاعات بیشتر راجب این عینک و نحوه خرید با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید .</font></p><p align="justify"><br><font size="2"><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**</b></font></font></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272688034/eynakdiesel_1.jpg" alt="عینک دیزل اصل" height="471" hspace="0" vspace="0" width="607" align="bottom" border="0"></p><p align="right"><font size="2">ویژگی های عینک دیزل مدل DL 0120:</font><br><br><font size="2">– دارای استانداردهای UV400</font><br><font size="2">– طراحی زیبا و پسندیده ی سال</font><br><font size="2">– در رنگ بندی های متنوع</font><br><font size="2">– قابل استفاده برای آقایان و بانوان</font><br><font size="2">– ارسال به همراه کیف عینک و دستمال</font><br><font size="2">– حک شدن لوگوی دیزل بر روی عینک</font><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272688068/eynakdiesel_4.jpg" alt="عینک آفتابی DIESEL مدل DL 0120 " height="654" hspace="0" vspace="0" width="605" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272688126/eynakdiesel_5.jpg" alt="عینک دیزل با گارانتی " height="602" hspace="0" vspace="0" width="602" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272688134/eynakdiesel_3.jpg" alt="عینک آفتابی DIESEL " height="513" hspace="0" vspace="0" width="598" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272688142/ndesel1.jpg" alt="" height="401" hspace="0" vspace="0" width="591" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272688150/ndesel3.jpg" alt="" height="402" hspace="0" vspace="0" width="593" align="bottom" border="0"></p><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید<br></b></font></font></font><div align="center"><font color="#333399" size="2"><b>سود کمتر=مشتری بیشتر</b></font><br></div><font size="2"></font><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :35000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/814/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> <br></p> </div><p align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center">--------------------------------------------------------------------------------</p><p align="justify"><font size="2"><b><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;"><span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item">عینک </span>فوق اسپرت </span></span></font></b><span style="font-size: small;"><span id="dtx-highlighting-item"><b><font color="#FF0000">پلیس مدل s 8412 </font></b><span style="font-size: small;"><span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item"></span></span></span>مکمل زی<span id="dtx-highlighting-item">با</span>یی و جذابیت شما</span><span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item">.</span></span>در صورتی که به دن<span id="dtx-highlighting-item">با</span>ل<span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item"> عینک</span></span>ی ارجینال هستید خرید این<span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span>را به شما پیشنهاد می کنیم. در صورت تمایل برای خرید بر روی دکمه اضافه به سبد خرید<span id="dtx-highlighting-item"> کلی</span>ک نمایید.<span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span><span id="dtx-highlighting-item">شیشه دودی مارک پلیس </span>دارای UV 400 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد و چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می نماید. <span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">تاپ ترین و پرفروش ترین<span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span>آفتابی سال <span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item">2016 عینک </span></span>پلیس 8412 می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد حتما شما هم این<span id="dtx-highlighting-item"><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span>را به چشم<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>زیگران و حتی مردم شهر خود دیده اید <br></span></span></span></font></p><p align="justify"><br><font size="2"><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**</b></font></font></p><p align="center"><font size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272689668/81h6xkPgUeL_UL1500_.jpg" alt="عینک پلیس اصل " height="414" hspace="0" vspace="0" width="651" align="bottom" border="0"><br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272689676/71aIiOsLhlL_UL1500_.jpg" alt="عینک آفتابی پلیس جدید 8412" height="486" hspace="0" vspace="0" width="670" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272689750/81XlLnc3kuL_UL1500_.jpg" alt="عینک مدل s 8412 پلیس " height="653" hspace="0" vspace="0" width="628" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272689768/71FAdiFGl4L_UL1500_.jpg" alt="" height="420" hspace="0" vspace="0" width="670" align="bottom" border="0"></p><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید<br></b></font></font><div align="center"><font color="#333399" size="2"><b>سود کمتر=مشتری بیشتر</b></font><br></div><font size="2"><br></font><br><br><div align="center"><br></div><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی پلیس&nbsp; :43000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/813/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div><p align="center"><br><font size="2"></font></p><p align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center">---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center">------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p align="center"><font color="#FF0000" size="2"><b><font color="#3366FF">&nbsp;عینک اسپورت لاگوست Lacoste</font><font color="#3366FF"><br>عینك فوق اسپورت با طراحی جدید</font><br><font color="#CC66CC">شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان<br>با ستارگان همراه شوید<br>فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید<br>از اولین كسانی باشید كه این عینك را امتحان می كنند !!! </font></b></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272731392/photo_2016_03_17_12_40_00.jpg" alt="عینک لاگوست فلت" height="640" hspace="0" vspace="0" width="640" align="bottom" border="0"></p><p align="right"><font size="2">اگر در خرید عینک بیشتر وسواس بر روی جنس و کیفیت آن دارید اگر میخواهید فریم های آن اصل و مقاوم و دارای شیشه های استاندارد باشد بهترین گزینه برای شما عینک جدید و تازه ارائه شده ی لاگوست می باشد که با طراحی منحصر به فردش مانع از آسیب رساندن تشعشعات مضر خورشید به چشمانتان می شود.</font></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272731418/photo_2016_03_17_12_40_21.jpg" alt="عینک آفتابی لاگوست" height="761" hspace="0" vspace="0" width="610" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><b><font color="#660099">قابل استفاده برای آقایان و&nbsp; بانوان<br><br>طراحی و به کار گیری لوگوی Lacoste در دسته ی عینک</font><br><br><font color="#FF0066">ارسال به همراه کیف عینک و دستمال</font></b></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272731426/1450536303_3.jpg" alt="عینک فلت " height="347" hspace="0" vspace="0" width="647" align="bottom" border="0"></p><p align="right"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فریم این عینک به نحوی طراحی شده است که از ورود اشعه مضر خورشید جلوگیری مینمایید.داشتن مارک سر شناس لاگوست بر روی دوطرف دسته عینک ارسال به همراه کیف عینک آفتابی از مزایایی خرید این عینک آفتابی از فروشگاه ما میباشد.شیشه و لنز این عینک آفتابی ضد خش و دارایی uv400 میباشد.مطمین باشید از خرید عینک لاگوست فلت پشیمان نمیشوید</span></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272731442/1450536303_1.jpg" alt="خرید عینک فلت" height="325" hspace="0" vspace="0" width="606" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272731476/1450536303_4.jpg" alt="فلت مشکی" height="315" hspace="0" vspace="0" width="587" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272731484/1450536303.jpg" alt="" height="317" hspace="0" vspace="0" width="590" align="bottom" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد<br></font></b></font><br></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;"><strike><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">قیمت قبلی 32000 تومان</font></strike></span></font><br></p><br><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت عینک آفتابی :25000تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/828/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> </p> </div> </div></div></div></div> text/html 2016-07-13T07:05:11+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی استاندارد بولگاری http://tatishop.ir/post/53 <font size="2">عینک آفتابی استاندارد بولگاری را از ما بخواهید.<span style="font-size: small;">عینک <strong>بولگاری</strong> را حتما می شناسید ! این مارک یکی از معروفترین های بازار عینک های آفتابی در دنیا است و بسیار پر طرفدار است. یکی از جدیدترین، زیباترین و پرطرفدارترین مدل های عرضه شده کمپانی بولگاری می باشد.</span><span style="font-size: small;">مطالعات نشان داده است که اشعه ماورای بنفش می تواند شانس ابتلا به بیماری های خطرناک چشمی نظیر آب مروارید، تحلیل رفتگی و آسیب به شبکیه و حتی آفتاب سوختگی را&nbsp;&nbsp; افزایش دهد.</span></font><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8259538368/sun_4_p.jpg" alt="عینک بولگاری زنانه استاندارد" height="486" hspace="0" vspace="0" width="664" align="bottom" border="0"><br><br> <font size="2"><span style="font-size: small;">جنس لنز </span>عینک بولگاری سون Bvlgari <span style="font-size: small;">از شیشه ضد خش میباشد و از نظر پزشکی تائید شده میباشند. این عینک دارای uv 400 کامل می باشد در نتیجه علاوه بر زیبایی ، محافظت از چشم هارا در مقابل نور خورشید به خوبی انجام میدهد </span></font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259538376/photo_2016_06_18_16_44_41.jpg" alt="خرید عینک بولگاری سون" height="689" hspace="0" vspace="0" width="663" align="bottom" border="0"><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff; font-size: small;"><strong>عینک بولگاری در رنگ های<span style="color: #000000;"> مشکی ، قهوه ای ،<span style="background-color: #ffffff;"> سفید </span>، </span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">قرمر</span></span> موجود میباشد درهنگام سفارش رنگ مورد نظر خود را در قسمت توضیحات وارد نمایید</strong></span></p><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259538400/photo_2016_06_18_16_44_22.jpg" alt="عینک بولگاری استاندارد مدل 7" height="653" hspace="0" vspace="0" width="653" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259538492/sun_1_p.jpg" alt="" height="454" hspace="0" vspace="0" width="621" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259538518/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_p.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259538442/photo_2016_03_27_10_55_18.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><br></font><br><div style="text-align: center;" align="center"><div style="text-align: center;" align="center"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: #3366ff;"><font color="#FF0000"><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک بولگاری سون با <strike>تخفیف 28500تومان</strike></strong></span></font><font color="#FF0000"> </font><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف هفتاد درصدی 28000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/825/" target="_blank" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buy2.gif" alt="خرید"></a></span></p><p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>--------------------------------------------------------------------------------</p><p>---------------------------</p><div align="right"><font size="2"> <font color="#FF0000"><b>عینک آفتابی طرح </b></font></font><font size="2"><font color="#FF0000"><b><font size="2">FENDI </font></b></font>نمای ظاهری این عینک آفتابی بر گرفته است از قابی کاچویی&nbsp; دایره ای شکل و براق،و دسته هایی شیک و زیبا میباشد که به دلیل طراحی خاص آن قابل ست با هر نوع چهره و لباسی میباشد و یکی از برترین مدل ها در رده عنک آفتابی fashionable میباشد.لنز این عینک از نوع UV 400 ضد خش با رنگ ثابت میباشد.و البته&nbsp; به دلیل طراحی خاص آن و داشتن لوگویی فندی در کناره هایی آن بشدت مورد استقبال خانمهایی اهل مد و فشن قرار گرفته است <br></font><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت&nbsp; :26500 تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span> </span> </p><div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/816/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p> </div><br> <br> </div></div><br><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8255726192/44.jpg" alt="عینک آفتابی جدید فندی" height="321" hspace="0" vspace="0" width="597" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255726200/sun_2_pp.jpg" alt="عینک فندی FENDI" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255726218/sun_1_p.jpg" alt="FENDI عینک آفتابی مارک" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255726226/22222.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255726542/photo_2016_06_06_10_57_44.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255726268/1449338030_1.jpg" alt="قیمت عینک فندی اصل" height="327" hspace="0" vspace="0" width="609" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8255726250/11111.jpg" alt="عینک فندی فریم مشکی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قیمت&nbsp; :26500 تومان<br></span> </span></p> <div style="text-align: center;" align="center"> <div style="text-align: center;" align="center"> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.biz/cart/add/149/" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/816/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p> </div> </div><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید<br></b></font></font></font><font color="#333399" size="2"><b>سود کمتر=مشتری بیشتر</b></font></p></div></div> <br><br> </div></div></div> text/html 2016-03-10T08:53:18+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید پستی عینک ورساچه 2015 http://tatishop.ir/post/49 خرید پستی عینک ورساچه&nbsp; آغاز شد.انتخابی زیبا برای شما.<font size="2"><font size="2">دسته ای فلزی شیک و زیبا میباشد که به دلیل طراحی خاص آن قابل ست با هر نوع چهره و لباسی میباشد و یکی از برترین مدل ها در رده عنک آفتابی fashionable میباشد.لنز این عینک علاوه بر </font><font size="2"><font size="2">UV 400</font> ضد خش با رنگ ثابت میباشد.و البته&nbsp; به دلیل طراحی خاص آن مانع از ورود اشعه مضر خورشید به چشمان شما میشود.</font><br>طراحی برتر ویژه سال جدید لنز ضد خش </font><br><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; فریم: قاب و دسته فلزی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شیشه : دارای UV استاندارد<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; لوازم جانبی: کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نحوه ارسال : به صورت پستی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نحوه پرداخت : پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</font><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8242686050/812227309_31309.jpg" alt="عینک ورساچه 2015" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8242686084/713319157_29926.jpg" alt="خرید عینک آفتابی 2015 مارک ورساچ" height="703" hspace="0" vspace="0" width="703" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8242686118/710534967_112435.jpg" alt="" height="671" hspace="0" vspace="0" width="671" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><br></font><br><font face="Mihan-Iransans" color="#FF6666"><b><span style="font-size: small;"><strong><font size="2">عینک </font></strong></span><font size="2">ورساچه 2015 </font><span style="font-size: small;"><strong><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></strong></span></b></font><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک ورساچه 2015 مردانه زنانه :<strike>32000 تومان</strike></strong></span></b></font></p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد</span></strong></span><br><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف هفتاد درصدی 28000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/832/" target="_blank" title=""><img title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buy2.gif" alt="خرید"></a></div></div></div></div><br></div> text/html 2016-03-09T10:00:13+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید عینک آفتابی لوئیس ویتون http://tatishop.ir/post/26 <font size="2"> خرید عینک آفتابی لوئیس ویتون از سری محصولات جدید سال 2014 می باشد این عینک دارای شیشه های ضد خش و از فریم ضد ضربه بهره مند است وزن ایده آن و سبک این عینک یک حالت بسیار خوبی به چهره شما نیز می دهد .خرید عینک آفتابی لوئیس ویتون در فروشگاه عینک آفتابی استاندارد می توانید تهیه کنید .محصول پیشنهادی بسیار زیبا و توسط یکی از کمپانی های بزرگ اروپا روانه بازار شده است برای خرید می توانید بر روی دکمه خرید پستی کلیک کرده و سفارش خودتان را ثبت کنید این عینک آفتابی در مدت زمان سه الی چهار روز درب منزل ارسال می شود که می توانید از مامور پست تحویل بگیرید.</font><br><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p></div><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک آفتابی لوئیس ویتون :<strike>32000 تومان</strike></strong></span></b></font></p></div><img src="http://s8.picofile.com/file/8272098792/34343_3_.jpg" alt="" height="659" hspace="0" vspace="0" width="659" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121219376/louis_vuitton_sunglasses_spencer_pratt.jpg" alt="خرید عینک آفتابی لوئیس ویتون" height="298" hspace="0" vspace="0" width="485" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8272098868/34343_8.jpg" alt="" height="395" hspace="0" vspace="0" width="594" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121219392/34343_1_.jpg" alt="خرید عینک آفتابی" height="618" hspace="0" vspace="0" width="602" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121219400/34343_2_.jpg" alt="عینک آفتابی 2014" height="389" hspace="0" vspace="0" width="615" align="bottom" border="0"><br>عینک آفتابی 2014<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8121219476/34343_5_.jpg" alt="خرید عینک آفتابی لوئیس ویتون" height="487" hspace="0" vspace="0" width="615" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><p align="center"><font size="2"><br></font></p><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک آفتابی لوئیس ویتون :<strike>32000 تومان</strike></strong></span></b></font></p><div style="text-align: center;" align="center"><div style="text-align: center;" align="center">قیمت : 27500 تومان<br><br><strong></strong> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/831/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p><font size="2"><br></font></div></div></div></div></div></div><br></div> text/html 2015-09-29T06:52:11+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک دیور Dior طرح ارکید http://tatishop.ir/post/48 <div align="justify"><font size="2"> برای اولین بار در ایران عینک دیور Dior طرح ارکید عرضه شد.<font color="#FF0000"><font color="#000000">عینک آفتابی زنانه DIOR یکی از معروفترین و پرفروشترین عینکهای زنانه سال 2015 می باشد که مطمئنا شما هم تا کنون این عینک معروف را بر چشمان دوستان و آشنایان خود دیده اید. عینک مذکور به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف مخصوصا بازیگران سینما و خوانندگان به دست بیاورد. لنزهای این عینک دارای استاندارد UV400 جهت محافظت از اشعه ماوراء بنفش است. هم اکنون می توانید برای خرید عینک آفتابی زنانه اقدام کنید.</font></font></font><br></div><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید</b></font></font></font></p></div><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف هفتاد درصدی 28000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p> <div align="center"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/845/" target="_blank" title=""><img title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buy2.gif" alt="خرید"></a><br><br><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8214620568/713310542_23703.jpg" alt="عینک دیور dior" height="608" hspace="0" vspace="0" width="608" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8214620600/IMG_0106.jpg" alt="عینک آفتابی مشکی دیور" height="421" hspace="0" vspace="0" width="631" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8214620634/IMG_1806.jpg" alt="" height="421" hspace="0" vspace="0" width="636" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2">مشخصات کلی عینک DIOR:</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; برند: عینک Dior</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنگ بدنه : مشکی و قهوه ای ( Black )</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مشخصات بدنه: دارای بدنه کاچویی بسیار مقاوم و دسته فلزی</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مشخصات شیشه ( لنز ) : نوع UV 400 ضد خش با رنگ ثابت</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; اشانتیون ما به تمام خریداران این عینک ( اسپری پاک کننده شیشه عینک )</font></font></font><br></div><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8214620592/713319295_30800.jpg" alt="خرید عینک دیور dior" height="427" hspace="0" vspace="0" width="641" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><p align="center"><br></p><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک دیور Dior طرح ارکید :<strike>32000تومان</strike></strong></span></b></font></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک آفتابی </font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="2"><font color="#FF0000"><b>اسپرت دیور ارکید</b></font></font></font></font></font><font size="2"> +کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش+عینک زومینس<br></font></font></b></div><div style="text-align: center;" align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک دیور Dior طرح ارکید :<strike>32000تومان</strike></strong></span></b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف هفتاد درصدی 28000 تومان به مدت محدود</span></b></font></font></p> <a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/845/" target="_blank" title=""><img title="خرید" src="http://fabner.biz/Files/buy2.gif" alt="خرید"></a><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-09-14T06:24:01+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی Granjo طرح الگانس http://tatishop.ir/post/47 <font size="2"><b>عینک آفتابی </b></font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font size="2"><b>طرح الگانس </b>برای کسانی طراحی شده که از مدل های تکراری خسته شده اند و بدنبال طرحی خاص و جدید هستند..<span><span><span></span></span></span><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span>تاپ ترین و پرفروش ترین<span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span>آفتابی سال در اروپا و آمریکا<span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span><span><span>الگانس می<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>شد حتما شما هم این</span></span><span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span><span>را به چشم<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>زیگران و حتی مردم شهر خود جدیدا دیده اید پس همین حالا</span><span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span><span>الگانس </span></span></span></span></font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font size="2"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span><span>را از این سایت خریداری کنید.<br></span></span></span></span></font><font size="2"><br></font><div align="center"><span><span><font size="2"><font color="#FF0000" size="2"><font size="2"><font color="#CC0000"><b>آیا میدانید:کلیه عینک هایی ارسالی ما<br>&nbsp;دارایی uv 400 میباشد و از ن</b><b>ظر پزشکی تایید شده است<br>و به همراه کیف عینک +دستمال+دستمال+اسپری تمیز کننده+کاور ضد خش&nbsp; هستند<br>ارزان بودن عینک هایی دلیل بی کیفیتی آن نمیباشد با خیال راحت خرید نمایید<br></b></font></font></font></font></span></span><div align="center"><font color="#333399" size="2"><b>سود کمتر=مشتری بیشتر</b></font></div></div><p align="right"><font size="2"><font color="#339999"><strong>عینک آفتابی </strong></font><font color="#339999"><b>Granjo </b></font><span style="color: #008080;"><strong><font color="#339999">الگانس </font><br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">قاب مشکی و دسته فلزی<br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><span></span><br><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023068/rayban1.jpg" alt="عینک گرد شیشه مشکی" height="490" hspace="0" vspace="0" width="666" align="bottom" border="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#0099CC">عینک گرنجو - Granjo</font><br><font color="#009999">طراحی برتر ویژه سال جدید<br>عینك فوق اسپرت با طراحی جدید</font><br><font color="#660099">شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان<br>با ستارگان همراه شوید</font><br><font color="#FF0066">فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید ...</font></b></font><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8212023092/rayban2.jpg" alt="خرید عینک شیشه مشکی گرد" height="452" hspace="0" vspace="0" width="641" align="bottom" border="0"><br><br><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2">حک بودن نام کمپانی بزرگ و معتبر </font><font face="Mihan-IransansLight"><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font color="#FF0000" size="2"><b>بر روی شیشه عینک </b>باعث شده است تا این عینک آفتابی مورد استفاده افراد مشهور و چهره هایی شاخص سینمایی قرار گیرد</font></font><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8212023134/rayban4.jpg" alt="" height="418" hspace="0" vspace="0" width="642" align="bottom" border="0"><br><div align="center"><p align="center"><br></p></div><div align="center"><div align="center"><br><p style="text-align: center;"><a href="http://www.iranarena.biz/cart/add/310/" target="_blank" title=""><br></a></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک آفتابی Granjo طرح الگانس :<strike>32000تومان</strike></strong></span></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font size="2">لوازم ارسالی:عینک آفتابی+کیف عینک+دستمال+اسپری تمیز کننده+کیسه ضد خش+هدیه</font></b></font><div style="text-align: center;" align="center"><div style="text-align: center;" align="center"><div style="text-align: center;" align="center"><p class="single_post_text" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>قیمت+ گارانتی: 25000 تومان</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=sertino2" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/808/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p></div></div></div></div></div><p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=sertino2" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><b><font size="3">--------------------------------------------------------------------------------------</font></b></p><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>الگانس شیشه آبی </strong></span></font><br><font size="2"><b>مارک </b></font><font size="2"><b><font size="2">sertino </font> </b></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی و نقره ای و مشکی <br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul><p><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک شیشه آبی طرح الگانس </font><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></p></div><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023142/rayba0258n2.jpg" alt="عینک گرد شیشه آبی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><p style="text-align: center;"><b><font color="#0099CC">عینک گرنجو - Granjo</font><br><br><font color="#009999">طراحی برتر ویژه سال جدید<br><br>عینك فوق اسپرت با طراحی جدید<br></font><br><font color="#660099">شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان<br><br>با ستارگان همراه شوید<br></font><br><font color="#FF0066">فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید ...</font></b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023150/rayban30236.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023176/rayban251.jpg" alt="خرید عینک شیشه آبی " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="2">حک بودن نام کمپانی بزرگ و معتبر </font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font color="#FF0000" size="2"><b>بر روی شیشه عینک </b>باعث شده است تا این عینک آفتابی مورد استفاده افراد مشهور و چهره هایی شاخص سینمایی قرار گیرد</font><br><br></p><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" size="2">حک بودن نام کمپانی بزرگ و معتبر </font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font color="#FF0000" size="2"><b>بر روی شیشه عینک </b>باعث شده است تا این عینک آفتابی مورد استفاده افراد مشهور و چهره هایی شاخص سینمایی قرار گیرد</font><br><br></p><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک آفتابی Granjo آبی طرح الگانس :<strike>29500تومان</strike></strong></span></b></font></p><div style="text-align: center;" align="center"><p class="single_post_text" style="text-align: center;"><strong>قیمت گارانتی : 25000تومان</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/809/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p style="text-align: center;"><br><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=sertino2" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a></p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br><div align="right"><font size="2"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span><span></span></span></span></span><span>جنس لنز<span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></font><font size="2"><span><span id="dtx-highlighting-item"><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b> </span><span>ضد خش و از نظر پزشکی تایید شده می<span id="dtx-highlighting-item">با</span>شد.این</span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span><span>دارای uv400 می<span id="dtx-highlighting-item">با</span>شد و علاوه بر زی<span id="dtx-highlighting-item">با</span>یی,محافظت از چشمان شما را در مقابل اشعه مضر خورشید را به خوبی انجام میدهد.</span></span></font><br><font size="2"><span><span></span></span></font></div><font size="2"><span><span><br></span></span></font><br><font color="#FF0000" size="2">حک بودن نام کمپانی بزرگ و معتبر </font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font color="#FF0000" size="2"><b>بر روی شیشه عینک </b>باعث شده است تا این عینک آفتابی مورد استفاده افراد مشهور و چهره هایی شاخص سینمایی قرار گیرد</font><br><p align="right"><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>عینک آفتابی </strong></span></font><b><font color="#0099CC">Granjo </font></b><font size="2"><span style="color: #008080;"><strong>الگانس شیشه آتشی<br></strong></span></font></p><div align="right"><font size="2"> </font><ul><li><font size="2"><span style="color: #003366;">فریم: <span style="color: #000000;">طلایی و نقره ای و مشکی <br></span></span></font></li><li style="color: #003366;"><font size="2"><span style="color: #003366;">شیشه : </span><span style="color: #000000;">دارای UV استاندارد<br></span></font></li><li><font size="2"><strong><span style="color: #003366;">لوازم جانبی: </span></strong><span style="color: #000000;"><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong><br></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه ارسال : <span style="color: #000000;">به صورت پستی<br></span></span></font></li><li><font size="2"><span style="color: #003366;">نحوه پرداخت :<span style="color: #000000;"> پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</span></span></font></li></ul></div><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023184/rayban254581.jpg" alt="عینک آفتابی شیشه گرد " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023200/ra0258yban4.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8212023242/rayb025896an3.jpg" alt="خرید عینک شیشه آتشی " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b><br></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><br><p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: small;"></span></b></p><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک آفتابی Granjo آتشی طرح الگانس :<strike>29500تومان</strike></strong></span></b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><b><span style="font-size: small;">قیمت با تخفیف 25000تومان به مدت محدود</span></b></font><b><strike><br></strike></b></font></p> <p style="text-align: center;"><b></b></p><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/810/" target="_blank" title=""><img class="transparent aligncenter" src="http://file.mihanblog.com/public/user_data/user_files/505/1512079/postal.gif" alt="buy" height="61" width="203"></a></p></div></div></b></div></div></div></div></b></b></div></div></div></div><br><span><span></span></span><span><span></span></span> <p></p></div></div></b></div></div></div></div></b></div></div></div></div></b></div></div></div></div></b></div></div></div></div></b></div></div><p></p><br></div> text/html 2015-09-08T04:42:51+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک پلیس مدل PoliceS8553 -عینک آفتابی پلیس http://tatishop.ir/post/20 <div align="justify"><font size="2">عینک پلیس مدل PoliceS8553 -عینک آفتابی با برند جهانی پلیس آن هم بهترین مدل این عینک آفتابی مدل PoliceS8553 &nbsp; که پر فروش ترین مدل عینک آفتابی هایی پلیس در تمام دوران این کمپانی میباشد را با تمام لوازم جانبی از فروشگاه عینک آفتابی تاتی شاپ بخواهید.عینک پلیس PoliceS8553 با طراحی فوق اسپرت مکمل زیبایی شماست. مـدل برگـزیده معــروفتــرین بازیگـــران هالــــیـوود پرفــــروش ترین عینــك تمـام دوران كــمپانی police حتما این مدل بی نظیر و استثنایی را تهیه كنید همان را انتخاب كنید كه شایسته شماست …&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برند پلیس از مشهورترین برندهای عینک های آفتابی جهان است&nbsp; .این عینک با طراحی فوق العاده و جدید بسیار مشهور است ...لنزهای این عینک دارای استاندارد UV400 برای حافظت از پرتو ماوراء بنفش است.این عینک برای آقایان و خانم ها می باشد.</font><br></div><font size="2"><br>یك عینك آفتابی مناسب باید واجد چند ویژگی باشد كه از سوی انجمن اپتومتری آمریكا تعریف شده است:<br>۱) شیشه های عینك باید ۱۰۰ـ۹۹ درصد اشعه ماورای بنفش خورشید را جذب كند.<br>۲) به میزان ۹۰ـ۷۵ درصد از شدت نور مریی بكاهد. خود انجمن اپتومتری آمریكا اعلام كرده كه عمده عینك های مد روز فاقد این ویژگی هستند.<br>۳) باعث تغییر ماهیت نور و تصاویر نشود.<br>۴) شیشه ها باید خاكستری، سبز یا قهوه ای باشند كه رنگ قهوه ای ارجحیت دارد. همچنین عینك آفتابی باید كل فضای چشم و اطراف محوطه قرارگیری چشم در صورت را در بر بگیرد.<br><br></font><font size="2"> <br></font><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک آفتابی </font><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></div><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2"><br></font></font></b><span><span></span></span><br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7927413224/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AF%D9%84_30303.jpg" alt="عینک پلیس اصل" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7927413331/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AF%D9%84_000.jpg" alt="عینک پلیس مدل PoliceS8553 " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7927413545/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%AF%D9%84_12345.jpg" alt="عینک آفتابی مدل 8553 پلیس" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;">خرید عینک پلیس s8553 | خرید پستی عینک پلیس s8553 | خرید اینترنتی عینک پلیس s8553 | خرید عینک پلیس اصل | خرید عینک پلیس | خرید عینک پلیسی</span></font></p><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7827575585/%D9%BE%D9%BE%D9%BE%D9%BE%D9%BE%D9%BE.jpg" alt="خرید پستی عینک پلیس s8553" height="443" hspace="0" vspace="0" width="561" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><br></font><br><div style="text-align: center;" align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;قیمت:28000تومان</font><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/815/" target="_blank" title=""><img src="http://fabner.biz/Files/kharid/buuy.gif" alt="" height="60" width="250"></a></p><font size="2"><br></font></div><font size="2"></font><br></div> text/html 2015-08-13T06:53:34+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی شیشه سبز طرح ریبن http://tatishop.ir/post/30 <div align="justify"><font size="2">برای اولین بار در ایران میتوانید عینک آفتابی طرح ریبن 3025 با شیشه سبز را بصورت مستقیم از فروشگاه عینک آفتابی تاتی شاپ تهیه نمایید.این عینک به دلیل داشتن شیشه رنگی و همچنین فریم فلزی بسیار مستحکم و ظریف و اینکه دیزاین این عینک افتابی بصورتی است که به تمام چهره ها سازگار است در بین اهالی مد و فشن طرفداران زیادی را جذب نمایید<br><br></font><br><div align="center"><font size="2"><b>عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b></font><br><br><font size="2"><font color="#006600"><b>**عینک آفتابی استاندارد شما با<font color="#003300"> چهار هدیه و اشانتیون رایگان</font> برای شما ارسال می گردد**</b></font></font><br><br><font size="2"><font color="#006600"><b><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font></b></font></font><br><br><br></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8134848718/%D8%B3%D8%A8%D8%B23.jpg" alt="عینک آفتابی شیشه سبز " height="347" hspace="0" vspace="0" width="531" align="bottom" border="0"></font><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8134848742/ray%D9%85%D9%86_top.jpg" alt="خرید عینک طرح ریبن شیشه سبز" height="293" hspace="0" vspace="0" width="532" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8134848784/%D8%B3%D8%A8%D8%B21.jpg" alt="عینک آفتابی طرح ریبن شیشه سبز" height="238" hspace="0" vspace="0" width="529" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8134848884/7.jpg" alt="عینک ریبن شیشه سبز" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8134848850/2%D8%B3%D8%A8%D8%B2.jpg" alt="عینک ریبن" height="238" hspace="0" vspace="0" width="336" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8134848818/%D8%B3%D8%A8%D8%B25.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;"><strike><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">قیمت قبلی 32000</font></strike></span></font><br></p><br><p style="text-align: center;"><strong>قیمت با گارانتی : 22000تومان</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/822/" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8269125284/buy2.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></a> <font size="2"> </font> <br></p></div></div> text/html 2015-06-22T15:16:44+01:00 tatishop.ir فانی بافت ریبن کلاب مستر شیشه سبز http://tatishop.ir/post/40 <div align="center"><div align="right">ریبن کلاب مستر با شیشه سبز برای اولین بار در ایران به همراه لوازم جانبی.<font size="2">این مدل از عینک آفتابی دارایی گارانتی عدم رضایت 7 روزه میباشد.عینک فوق العاده جدید با طراحی مدرن و برای سلایق مختلف عینک Ray.Ban مدل کلاب مستر مدل برگزیده همه ی بازیگران هالیوود و سیاستمداران بزرگ طراحی این مدل به صورتی بوده که با تمامی چهره ها متناسب باشد حتما این مدل بی نظیر و استثنایی را تهیه کنید.<br><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عینک آفتابی های عرضه شده در سایت ما دارای <font color="#CC33CC">استاندارد یووی</font> <font color="#6600CC">400</font> بوده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.</b></font><font face="Mihan-Iransans"><br><br><font size="2"><font color="#006600"><b><font color="#993399">کیف + کاور ضد خش + دستمال + اسپری تمیز کننده</font></b></font></font><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2"><b>خرید عینک آفتابی ریبن RayBan ClubMaster شیشه سبز </b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#FF0000"><font size="2">+کیف</font></font></b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8195143268/20_iamitalian_ray_ban_2014_sunglasses_mirror_lenses_club_master_shades_hogan_shoes_rebel_green_dolcegabbana_case_ferragamo_keyrings_giulia_de_martin.jpg" alt="عینک شیشه سبز کلاب مستر" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8195144234/4046376_lookbook241.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><p align="right"><span style="color: #008080; font-size: small;"><strong>عینک خلبانی ریبن مدل&nbsp; شیشه سبز کلاب مستر:</strong> </span></p> <div align="right"><ul><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک فلزی و کاچویی RayBan</span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه بسیار مقاوم و ضد زنگ</span></span></li><li><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366; font-size: small;">مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400<span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li><span style="color: #003366; font-size: small;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> پرفروش ترین مدل از مدل های کمپانی معروف RayBan که تقربا همه با آن آشنا هستند این مدل از عینک آفتابی های ریبن دارای بدنه ای فلزی </span></span></li></ul></div><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8195143500/16_iamitalian_ray_ban_2014_sunglasses_mirror_lenses_club_master_shades_hogan_shoes_rebel_green_dolcegabbana_case_ferragamo_keyrings_giulia_de_martin.jpg" alt="خرید عینک ریبن شیشه سبز کلاب مستر" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8195143992/Ray_Ban_3016_Clubmaster_Sunglasses_Tortoise_Gold_Green_Mirror_1.jpg" alt="" height="324" hspace="0" vspace="0" width="608" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8195145392/ray_ban_beige_mirrored_clubmaster_sunglasses_sand_havanagrey_mirror_green_product_1_19665250_2_270446041_normal_large_flex.jpeg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8195145500/shades_ray_ban_classic_club_master_copy.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8195144542/1258.jpg" alt="" height="319" hspace="0" vspace="0" width="454" align="bottom" border="0"><br><div align="center"><p align="center"><br></p></div><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;"><strike><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">قیمت قبلی 32000</font></strike></span></font><br></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><strong>قیمت با گارانتی و 70% تخفیف: 22000 تومان</strong></font></p> <div align="center"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=clubmastergreen" target="_blank" title=""><img src="http://fabner.biz/Files/kharid/b332.gif" alt="" height="60" width="250"></a></div><br><br><br></div> text/html 2015-06-22T11:14:48+01:00 tatishop.ir فانی بافت RayBan ClubMaster شیشه آبی http://tatishop.ir/post/38 <div align="justify"><font size="2">عینک ریبن کلاب مستر RayBan ClubMaster&nbsp; با شیشه هایی دارایی uv استاندارد و آبی را از تاتی شاپ بخواهید.</font><font size="2"><font size="2">بدون شک این عینک مخصوص شخصیت های هنری است و هنرمندان امروزی مخاطبان اصلی این عینک آفتابی هستند اگر دوست دارید که چهره شما به یک چهره هنری تبدیل شود می توانید این عینک را از همین فروشگاه خریدار نمایید /&nbsp; برای خرید کافیست روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید.</font>این عینک آفتابی در سال ۲۰۱۴ معرفی شد که تا به امروز آخرین محصول این کمپانی بزرگ می باشد . باز هم شرکت ریبن عینک آفتابی جدید خود را در مدل شیشه آبی تولید کرده است .<br></font><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2"><br></font></font></b><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"> <br></font><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک ریبن شیشه آبی کلاب مستر</font><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></p><p class="single_post_text" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>قیمت+ گارانتی: 24500 تومان</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=sertino2" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/823/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a><br> <br></p></div></div></div></div><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8195096734/IMG_0246.jpg" alt="ریبن آبی مارک کلاب مستر" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8195096700/5b9a23054582e365d35fc0db6c22ece9bc9b678c7380154c3847308d86598a1f.jpg" alt="عینک زنانه و مردانه کلاب مستر" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8195096800/d24cd7d2c3158285f8b5c401f29ace172ab9b5d0aedb42c809f0792f32de9167.jpg" alt="RayBan ClubMaster شیشه آبی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8195096784/f0d00964af3f0aa65ae0018c1429c4a5b7f69b7e5f1862c67cb3d634050b7b02.jpg" alt="خرید کلاب مستر شیشه آبی " hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8195096834/aa41c4531cde7b4f1543979eecb16c0126495c64b5aafca448c59d527a72422e.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"> <br></font><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک ریبن شیشه آبی کلاب مستر</font><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></p><p class="single_post_text" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>قیمت+ گارانتی: 24500 تومان</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=sertino2" target="_blank"><span style="font-size: small;"></span></a><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/823/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a><br> <br></p></div></div></div></div></div></div></div><br></div><font size="2"> </font></div> text/html 2015-02-02T06:42:47+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید اینترنتی عینک آفتابی prada شیشه گرد مشکی http://tatishop.ir/post/34 <br><p><font size="2"><strong><font face="Mihan-Iransans">عینک آفتابی prada شیشه گرد مشکی</font><br> </strong></font></p><font size="2"> </font><ul><li><font size="2">فریم: قاب و دسته فلزی</font></li><li><font size="2">شیشه : دارای UV استاندارد</font></li><li><font size="2"><strong>لوازم جانبی: </strong><strong>کیف ، دستمال ، اسپری تمیز کننده و ضد بخار و کیسه ضد خش عینک</strong></font></li><li><font size="2">نحوه ارسال : به صورت پستی</font></li><li><font size="2">نحوه پرداخت : پرداخت در محل بعد از تحویل کالا درب منزل ( پرداخت به مامور اداره پست )</font></li></ul><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167907568/prada_5.jpg" alt="عینک دودی استاندارد پرادا شیشه گرد" height="449" hspace="0" vspace="0" width="614" align="bottom" border="0"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8167907600/prada_2.jpg" alt="خرید عینک پرادا شیشه گرد دودی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167907642/prada_3.jpg" alt="عینک prada شیشه گرد " height="319" hspace="0" vspace="0" width="606" align="bottom" border="0"><br><br><div align="right"><font size="2">نمای ظاهری این عینک آفتابی مردانه و زنانه بر گرفته است از قابی کاچویی&nbsp; دایره ای شکل و براق، دسته ای فلزی شیک و زیبا میباشد که به دلیل طراحی خاص آن قابل ست با هر نوع چهره و لباسی میباشد و یکی از برترین مدل ها در رده عنک آفتابی fashionable میباشد.لنز این عینک از نوع UV 400 ضد خش با رنگ ثابت میباشد.و البته&nbsp; به دلیل طراحی خاص آن و داشتن آفتاب گیر در کناره هایی آن مانع از ورود اشعه مضر خورشید به چشمان شما میشود.</font><br></div></div><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167907684/prada_1.jpg" alt="" height="545" hspace="0" vspace="0" width="545" align="bottom" border="0"><br><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000" size="2"><b><span style="font-size: small;"><strong>قیمت عینک آفتابی Granjo طرح الگانس :<strike>29500تومان</strike></strong></span></b></font><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;"><strong>قیمت با گارانتی : 23000تومان</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/833/" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif"></a></p></div></div></div></div><br></div> text/html 2015-02-02T06:18:44+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید عینک پرادا شیشه آتشی prada http://tatishop.ir/post/33 <font size="2">مطمین باشید از خرید عینک پرادا شیشه آتشی پشیمان نمیشویدعینک های آفتابی پرادا از دیر باز دارای هوارداران خاص خود بوذه و هست و کمپانی prada با عرضه عینک آفتابی شیشه گرد آتشی توانست رکورد مناسبی را در فروش عینک آفتابی در سال 2015 بدست آورد یک رکورد باورنکردنی که حتی مدیران کمپانی ریبن را نیز شگفت زده کرد شما هم با عینک پرادا قاب بزرگ و گرد در بین دوستان خود متمایز باشید</font><br><p align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک </font><font size="2">آفتابی+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></p><br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167907476/16.jpg" alt="عینک پرادا مدل گرد شیشه آتشی" height="433" hspace="0" vspace="0" width="650" align="bottom" border="0"><br><p align="right"><font size="2">نمای ظاهری این عینک آفتابی مردانه و زنانه بر گرفته است از قابی کاچویی&nbsp; دایره ای شکل و براق، دسته ای فلزی شیک و زیبا میباشد که به دلیل طراحی خاص آن قابل ست با هر نوع چهره و لباسی میباشد</font></p><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8167907492/171.jpg" alt="خرید عینک آفتابی پرادا prada" height="435" hspace="0" vspace="0" width="652" align="bottom" border="0"><br><p align="right"><br></p><p align="right"><font size="2"><b>عینک آفتابی پرادا طرح گرد </b>برای کسانی طراحی شده که از مدل های تکراری خسته شده اند و بدنبال طرحی خاص و جدید هستند..<span><span><span></span></span></span><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span>تاپ ترین و پرفروش ترین<span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span>آفتابی سال در اروپا و آمریکا<span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> </span></span></span><span><span>.حتما شما هم این</span></span><span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span><span>را به چشم<span id="dtx-highlighting-item"> با</span>زیگران و حتی مردم شهر خود جدیدا دیده اید پس همین حالا</span><span id="dtx-highlighting-item"><span><span id="dtx-highlighting-item"> عینک </span></span></span><span>پرادا را از این سایت خریداری کنید.</span></span></span></span><span></span></font></p><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8167907534/12.jpg" alt="عینک پرادا شیشه آتشی" height="339" hspace="0" vspace="0" width="641" align="bottom" border="0"><br><p><font face="Mihan-Iransans" color="#339999" size="2"><strong>عینک آفتابی prada شیشه آتشی<font color="#FF0000"></font></strong></font><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000" size="2"><span style="font-size: small;"><strike> قیمت قبلی 32000</strike></span></font><br></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF"><strong>قیمت با گارانتی و 70% تخفیف: 22000 تومان</strong></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=85697457" target="_blank" title=""><img alt="" src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif"></a></font></p><br></div> text/html 2014-11-01T06:07:40+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید عینک آفتابی ریبن شیشه آتشی http://tatishop.ir/post/31 <div align="justify"><font size="2">خرید عینک آفتابی ریبن شیشه آتشی در فروشگاه عینک آفتابی استاندارد آغاز شد. عینک آفتابی ریبن با شیشه های آتشی دارای استاندارد یو وی 400 بوده و میتواند از چشمان شما در برابر نور مضر خورشید محافظت نمایدعینک آفتابی ریبن با شیشه های آتشی متناسب سلیقه ی خاص بانوان و آقایان شیک پوش امروزی بوده و از فریم استیل بسیار سبک و ضد حساسیت بهره میبرد.<br><br><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8149000868/fire2.jpg" alt="خرید عینک آفتابی ریبن شیشه آتشی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br></font><div align="justify"><font size="2"><b>مشخصات کلی :</b><br><br>اطلاعات کلی: عینک خلبانی ray ban شیشه آتشی<br>رنگ بدنه :&nbsp; نقره ای<br>مشخصات بدنه: دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ<br>دارای گارانتی پس از تحویل<br>مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400<br></font></div><font size="2"><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8149000884/fire6.jpg" alt="خرید عینک آفتابی ریبن" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br>عینک ریبن طلایی 3025 از آلیاژ مقاومی ساخته شده است که به هیچ وجه ایجاد حساسیت نکرده و سنگینی آن را بر روی صورت خود احساس نمیکنید.<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8149000918/fire3.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن شیشه آتشی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF">قیمت عینک آفتابی جدید ریبن شیشه آتشی : 19000 تومان</font></font><br></font><p style="text-align: center;"><a href="http://iranarena.parskasb.com/order.php?sh=110&amp;pid=11223328" target="_blank" rel="nofollow"><img class="transparent aligncenter" src="http://file.mihanblog.com/public/user_data/user_files/505/1512079/postal.gif" alt="buy" height="61" width="203"></a></p></div> </div> text/html 2014-06-27T17:28:56+01:00 tatishop.ir فانی بافت عینک آفتابی خلبانی شیشه جیوه ای http://tatishop.ir/post/41 <div align="justify"><font size="2">عینک آفتابی خلبانی شیشه جیوه ای طرح ریبن 3025 را بصورت مستقیم از تاتی شاپ بخواهید.<span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA">خرید این عینک آفتابی را به شما توصیه می كنیم&nbsp;</span><span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA">دارای لایه مخصوص جیوه ای برای محافظت بیشتر</span><span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA"> بهترین هدیه برای آنان كه دوستشان دارید –&nbsp;</span><span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA">فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید</span><span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA"></span><span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA"> از خرید این عینک زیبا پشیمان نخواهید شد –&nbsp;</span><span style="line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="FA">از اولین كسانی باشید كه این عینك را امتحان می كنند !!!</span></font><br></div><p><span style="color: #008080; font-size: small;"><strong>عینک خلبانی ریبن مدل&nbsp; شیشه جیوه ایی3025 :</strong> </span></p> <ul><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک فلزی RayBan</span></li><li><span style="font-size: small;"><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی بسیار مقاوم و ضد زنگ</span></span></li><li><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366; font-size: small;">مشخصات شیشه ( لنز ) : دارای uv400<span style="color: #000000;"><br></span></span></li><li><span style="color: #003366; font-size: small;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> پرفروش ترین مدل از مدل های کمپانی معروف RayBan که تقربا همه با آن آشنا هستند این مدل از عینک آفتابی های ریبن دارای بدنه ای فلزی </span></span></li></ul><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک طرح ریبن شیشه جیوه ایی مدل 3025</font><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></div><br><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8196191692/HadiMusic_Ray_Ben_Glasses_Mercury_Glass_00.jpg" alt="عینک آفتابی شیشه جیوه ایی خلبانی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8196191976/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_1_.jpg" alt="عینک آفتابی شیشه جیوه ای" height="492" hspace="0" vspace="0" width="622" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8196191742/ray_ban_silver.jpg" alt="عینک آفتابی خلبانی شیشه جیوه ای" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8196192076/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_2_.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><br><font size="2"><br></font><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">عینک آفتابی ارسالی به همراه کیف عینک+ دستمال عینک+ اسپری تمیز کننده عینک+ کیسه ضد خش میباشد</span></strong></span></font><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک طرح ریبن شیشه جیوه ایی مدل 3025</font><font size="2">+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></div><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">قیمت:24000تومان</span></p> <div align="center"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/839/" target="_blank" title=""><img src="http://fabner.biz/Files/kharid/b332.gif" alt="" height="60" width="250"></a></div><br></div> text/html 2014-06-01T06:03:35+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید عینک آفتابی شیشه آبی خلبانی http://tatishop.ir/post/9 <div align="justify"><font size="2">خرید عینک خلبانی شیشه آبی درجه یک فقط 25000 تومان در فروشگاه عینک آفتابی تاتی شاپ.طرح این عینک آفتابی متناسب با سلیقه های خاص آقایان و خانم ها&nbsp; می باشد و افرادی که به دنبال محصولات خاص و کمیاب هستند می توانند این عینک را به صورت مستقیم از فروشگاه تاتی شاپ خریداری نمایند . شیشه های این عینک دارای یو وی ۴۰۰ بوده و چشمان شما را در برابر اشعه مضر آفتاب محافظت می کندلنزهای این عینک دارای استاندارد UV400 جهت محافظت از اشعه ماوراء بنفش است.این همان هدیه ایست که مدتها دنبال آن بودید.پس همین الان بر روی سبد خرید کلیک کنید و این عینک زیبا را به همراه سه اشانتیون دریافت نماید.</font><br></div><br><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000" size="2"><b>مشخصات عینک خلبانی شیشه آ<font size="2">بی</font>:</b></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> فریم : مشکی / نقره ای<br> شیشه : <font size="2">آبی</font> / دارای یو وی ۴۰۰<br> لوازم جانبی : کیف و دستمال و کیسه ضد خش و اسپری تمیز کننده</font><br><br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7771168381/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک آفتابی خلبانی شیشه آبی" height="376" hspace="0" vspace="0" width="603" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2">عینک خلبانی شیشه آبی</font><br><br></div><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7786177204/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن خلبانی شیشه آبی" height="387" hspace="0" vspace="0" width="610" align="bottom" border="0"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7786177525/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک آفتابی شیشه آبی" height="371" hspace="0" vspace="0" width="622" align="bottom" border="0"><br><br><p style="text-align: center;"><font size="2">آخرین چیزی که برای جذابیت نیاز دارید!</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">قابل ست کردن با لباس های اسپرت و مجلسی</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">مکمل زیبایی و جذابیت شما</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">همان را انتخاب کنید که شایسته شماست …</font></p> </div><br><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7786177739/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%842.jpg" alt="عینک آفتابی اصل شیشه رنگی" height="338" hspace="0" vspace="0" width="619" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FFCC33"><font color="#336666">خرید اینترنتی عینک آفتابی ریبن تحویل درب منزل و پرداخت پول به مامور پست</font><br></font></b></font><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span><span id="dtx-highlighting-item">قیمت </span><span><span id="dtx-highlighting-item">با </span><span><span id="dtx-highlighting-item">تخفیف</span><span><span><span><span id="dtx-highlighting-item">:25000 </span>تومان</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/821/" target="_blank" title=""><img src="http://fabner.biz/Files/kharid/buy222.gif" alt="" height="60" width="250"></a></p><br></div> text/html 2014-06-01T05:01:19+01:00 tatishop.ir فانی بافت خرید عینک ریبن ویفری دودی http://tatishop.ir/post/8 <div align="justify"><font size="2">خرید عینک ریبن ویفری پرفروش ترین عینک تمام دوران کمپانی Ray.ban در فروشگاه عینک آفتابی تاتی شاپ با شیشه هایی دودی و فریم مشکی. عینک فوق العاده جدید با طراحی مدرن و در رنگهای متنوع و برای سلایق مختلف عینک Ray.Ban مدل ویفری مدل برگزیده همه ی بازیگران هالیوود و سیاستمداران بزرگ طراحی این مدل به صورتی بوده که با تمامی چهره ها متناسب باشد حتما این مدل بی نظیر و استثنایی را تهیه کنید.<br></font><br><p align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="2">عینک </font><font size="2">آفتابی+کیف+دستمال+اسپری تمیز کننده +کیسه ضد خش</font></font></b></p></div><br><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7786139458/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک ویفری دودی" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="2">آیا به دنبال آخرین مدل عینک های کمپانی ری بان هستید؟<br><br>عینک ریبن ویفری آخرین مدلی است که کمپانی ری بن وارد بازار کرده است<br></font><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7786139565/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک آفتابی ویفری" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font color="#FF0000" size="2">عینک ویفری ریبن RayBan پرفروش ترین عینک سال<br><br>در رنگ بندی متنوع و گوناگون<br><br>به همراه جعبه و دستمال مارک ریبن<br></font><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7786139672/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C.jpg" alt="عینک ریبن ویفری" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><br><br><font size="2">طراحی این عینک فوق العاده زیبا در سال ۱۹۵۲ انجام شد و پس از آن چندین بار مجددا طراحی و به بازار ارائه شد این عینک بی نظیر همواره مورد استقبال مشاهیر بویژه هنرمندان سینما قرار گرفته است<br><br>فقط چند قدم با جذابیت فاصله دارید<br><br>از اولین کسانی باشید که&nbsp; عینک ریبن ویفری را امتحان میکنند!!</font><br><br><br><br><br><p style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;"><strong>شماره های شرکت ایران آرنا برای:</strong><br></span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;">در مورد عینک ریبن ویفری دودی فریم مشکی سوال دارید تماس بگیرید:</span></font></li></ul><font face="Mihan-Iransans"> </font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;">مایل به ثبت سفارش به صورت تلفنی هستید تماس بگیرید:</span></font></li></ul><font face="Mihan-Iransans"> </font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;">از ساعت 8 صبح تا 23 شب ایران آرنا مشتریان را پشتیبانی می کند:</span></font></li></ul><font face="Mihan-Iransans"> </font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;">ایران آرنا خود را موظف می داند عینک ریبن ویفری مشکی را بدون هرگونه خش و کاملا مطابق تصاویر و بدون هرگونه ایراد تحویل مشتری دهد کلیه محصولات دارای گارانتی ایران آرنا است.</span></font></li></ul><font face="Mihan-Iransans"> </font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;">ایران ارنا با شرکت پست قرارداد دارد و مشتریان وجه سفارشات را پس از تحویل گرفتن از مامور پست و تست از لحاظ کمی و کیفی به مامور پست می پردازند</span></font></li></ul><p><br></p><div align="center"><font color="#FF6600"><b><font face="Mihan-Iransans">قیمت با تخفیف 22000 تومان ارسال به تمام شهرهای ایران ابتدا عینک را تحویل سپس پول را پرداخت نمایید</font></b></font><br></div><div align="center">قیمت:22000 تومان<br></div><br><p style="text-align: center;"><a href="http://www.modiranmarket.com/cart/add/819/" target="_blank" title=""><img src="http://admin.iranarena.com/Files/admin/buy2.gif" alt=""></a></p><br>